Gry do pobrania, gry download, pelne wersje gier, gry za free, gry do sciagniecia - logo serwisu RGAMEZ.pl


.: Menu
. Strona G?ówna
. Pe?ne Wersje Gier
. Gry Online

.: Gry
. Gry Akcji
. Gry Strzelaniny FPS
. Gry MMORPG/RPG
. Gry Strzelaniny Inne
. Gry Zr?czno?ciówki
. Gry Strategiczne
. Gry Taktyczne
. Gry Bijatyki
. Gry Platformówki
. Gry Wy?cigowe
. Gry Symulatory
. Gry Przygodówki
. Gry Logiczne/Inne
. Gry Online Flash

.: Statystyki
Wszystkich plików: 80
Wszystkich kategorii: 14
Pobrań: 922280


 Najnowsze pliki 
 1: Flappy Bird
[Dodane: 17-May-2014]

 2: Slender: The Eight Pages
[Dodane: 03-Oct-2013]

 3: World of Tanks
[Dodane: 22-Mar-2013]

 4: The Suffering
[Dodane: 04-Jul-2012]

 5: Diablo 3
[Dodane: 01-Jul-2012]

 6: Serwer Minecraft
[Dodane: 23-May-2012]

 7: GTA Grand Theft Auto London 1969
[Dodane: 26-Mar-2012]

 8: Far Cry
[Dodane: 25-Mar-2012]

 9: Postal 2 Share The Pain Multiplayer
[Dodane: 24-Mar-2012]

 10: League of Legends
[Dodane: 24-Mar-2012]


 Zaktualizowane 

 Najpopularniejsze 
 1: Counter Strike 1.6
[Pobrane: 51400 razy]

 2: Mortal Kombat 4
[Pobrane: 51225 razy]

 3: Trackmania Nations
[Pobrane: 50106 razy]

 4: Jazz Jackrabbit 2
[Pobrane: 47936 razy]

 5: Drift City
[Pobrane: 38683 razy]

 6: Enemy Territory
[Pobrane: 35452 razy]

 7: Desert Combat
[Pobrane: 33556 razy]

 8: GTA - Grand Theft Auto
[Pobrane: 32748 razy]

 9: Dave Mirra Freestyle BMX
[Pobrane: 30127 razy]

 10: Mario Forever
[Pobrane: 27419 razy]


Gry, Gry Download, Gry do sciagniecia, Gry do pobrania, Pelne Wersje Gier, Gry za Free, Gry za Darmo, Download, Gry, Games, Full Games, Gry Komputerowe, Gry PC, PC Games, Computer Games
Downloadów.: Inne
. Bramka SMS
. Bramka E-mail
. Bramka Gadu-Gadu
. Bramka Tlen

. Pogoda
. Kursy Walut
. Wiadomosci
. Wyniki LOTTO
. EURO 2012

. Recenzje gier
. Gry artyku?y

.: Serwis
. Redakcja
. Copyright

. Toplista
. Archiwum
. Zawarto??
. Mapa Serwisu 
Gunz: The Duel
Gunz: The Duel to gra z gatunku: gra akcji, strzelanina TPP, third person perspective shooter, Gunz: The Duel download, Gunz: The Duel do pobrania z darmoGunZ The Duel GraGunz The Duel gra akcji, Gunz The Duel za darmo do pobrania, darmowa gra Gunz The Duel download, Gunz The Duel do ?ci?gni?cia, Gunz The Duel za darmo, gra za darmo Gunz, Gunz download, Gunz Third Person Perspective Shooter Download, Gunz Strzelanina TPP, Gunz The Duel Strzelnina z trzeciej osoby

Ocena gry:
9/10

Wersja j?zykowa:
angielska wersja j?zykowa darmowej gry download - Gunz: The Duel - gra za free gry do pobrania za darmo gry do ?ci?gni?cia darmowe


Gry akcji, gry MMO, gry MMOTPS, gry MMOS (MMO Shooters), gry strzelaniny TPP, third person perspective shooters


Wymagania sprz?towe:
Minimalne:
Procesor (CPU): Pentium III 500MHz
Pami??: 256MB RAM
Karta Graficzna: Karta kompatybilna z DirectX 9.0 (Riva TNT)
Karta Muzyczna: kompatybilna z Direct3D
System operacyjny: Windows 98, 2000, XP, Vista, 7
Zainstalowane oprogramowanie: DirectX 9.0C
Zalecane:
Procesor (CPU): Pentium III 500MHz lub te? szybszy
Pami??: 512 RAM
Karta Graficzne: GeForce 4 MX lub szybszaDownload gry:
Pobierz gr? Gunz: The Duel

Producent: MAIET, Inc.s
Wydawca: MAIET, Inc.
Premiera ?wiatowa: 20 pa?dziernika 2006
Premiera PL: brak planów wydania w Polsce

Tryb gry: gra akcji, gra MMOS, strzelanina TPP
Tryb multiplayer: internet
Wymagania wiekowe: brak ogranicze?
Licencja: Freeware


GunZ The Duel jest internetowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby. W grze producenci chcieli po??czy? cechy gry MMO - Massive Multilaplayer Online ze strzelanina TPP - Third Person Perspective oraz gra walki, dodaj?c do tego elementy RPG, jak fakt, i? gracz za fragowanie innych zdobywa EXP i kolejne poziomy oraz mo?e dokupywa? ekwipunek taki jak bronie palne ró?nego kalibru, bro? bia?a, lepsze armory, czyli ubrania dla postaci. Gra stawia na zr?czno?? oraz refleks. Aby grac wystarczy pobra? darmowego klienta oraz po zarejestrowaniu si? na stronie zalogowa? do gry.

T?o akcji nawi?zuje do sporu mi?dzy frakcjami Republika oraz Imperium, dziej?cymi si? w magicznym uniwersum fantasy, które to pe?ne s? poszukiwaczy skarbów, ?owców nagród oraz innych ?wietnie uzbrojonych ?owców nagród. Gunz The Duel zach?ca gracza ku skorzystaniu z sze?ciu opcji przeznaczonych dla osób chc?cych walczy? naprzeciwko innym. I tak te? mamy do dyspozycji ró?ne typy gry. Takie, jak chocia?by: Deathmatch, Gladiator, jak równie? Assasinate, czy te? tryb Quest Mode, o którym b?dziemy pisa? poni?ej. By uczestniczy? w jakimkolwiek z wy?ej wymienionych pojedynków gracz najpierw musi stworzy? swojego, unikalnego bohatera.

Gra odznacza si? du?ym dynamizmem i szybk?, wartk? akcj?. Posta? (do wyboru gracz mo?e stworzy? posta? m??czyzny, jak równie? posta? kobiety; mo?e te? dostosowa? wygl?d postaci, jej twarzy, kolor w?osów, czy te? fryzur?), któr? operuje gracz mo?e walczy? zarówno korzystaj?c z broni palnej, jak równie? z broni bia?ej. (Oczywi?cie zale?y to w du?ej mierze od trybu rozgrywki mo?na czasem korzysta? np. tylko z broni bia?ej lub te? tylko z jakiego?, konkretnego typu broni palnej). Wszystko zale?y tutaj od ustawie? gry, bowiem przy tworzeniu gry (tzw. creating game, creating match) gracz mo?e wybra? spo?ród ró?nych opcji dost?pnych podczas jej tworzenia. I takim sposobem mo?na ustali? map? na której toczy? b?dzie si? gra. A do wyboru s? naprawd? ciekawe lokalizacje, jak np. colosseum, czy te? ulubiona mapa wielu graczy Gunz - willa - czyli mansion. Nast?pn? rzecz? b?dzie wybranie ile osób b?dzie mog?o aktualnie uczestniczy? w grze. Mamy do wyboru od 4 graczy maksymalnie do a? 32 graczy jednocze?nie w jednej sali. Warto te? wspomnie? o tym, ?e mo?na stworzy? pokój zarówno publiczny (public game), jak równie? pokój prywatny (private game), który dodatkowo gracz b?dzie móg? zabezpieczy? has?em, aby nikt niepowo?any z zewn?trz nie móg? si? do niego dosta?.


Klimat gry jest swoistym po??czeniem sci-fi oraz fantasy. Coraz cz??ciej spotykany w najnwoszych produkcjach ?wiat, który mogli?my zobaczy? chocia?by w niektórych cz??ciach s?ynnej serii gier japo?skich RPG-ów (jRPG), czyli w Final Fantasy. Tak i tutaj z jednej strony mamy technologi? zbli?on? do naszej, a z drugiej ?wiat fantasy, magii i czarów.

Do dyspozycji gracza oddano du?y arsena? broni i tak je?li chodzi o bro? paln? mamy do wyboru pistolety, pistolety maszynowe (Submachine Guns), zwane równie? w skrócie SMG. Oprócz te? karabiny maszynowe, czy te? karabiny szturmowe (Assult Guns), strzelby, rewolwery jak i ci??sza artyleria, jak wyrzutnie rakiet i temu? podobne. Oprócz tego dane s? do dyspozycji gracza bronie dodatkowe, takie jak chocia?by granaty, czy te miny. Je?li natomiast chodzi o bro? bia??, to mo?na gra? u?ywaj?c takich bajerów, jak: miecze, katany, no?e, sztylety - relatywnie oczywi?cie ka?da z broni ma swoje plusy, jak minusy, jak równie? specjalne techniki walki. Za pomoc? sztyletu np. mo?na kogo? zaszlachtowa? z bliska. A korzystaj?c z miecza, czy te? katany mo?na odbija? pociski z broni palnej, które kieruje przeciwnik w stron? gracza. Jednak to jeszcze nie koniec, je?li chodzi o arsena?, bo mamy równie? do wyboru dodatkowe przedmioty i tak mo?emy wykurowa? swój poziom ?ycia w bardzo szybkim czasie, bior?c ze sob? magicznie naprawiaj?cy ?ycie czar.

W grze w du?ej mierze postawiono na styl gry, czyli specyficzne ??czenie walki za pomoc? broni bia?ej oraz broni palnej. S? specjalne combosy, jak i techniki stosowane przez graczy i nawet w ci?gu czasu, od kiedy gra istnieje wyró?ni? mo?na przeró?ne techniki gry i tak np. styl korea?ski (korean style) charakteryzuje si? szybkim "skakaniem" po ekarnie, stosowaniem wymy?lnych trików za pomoc? broni bia?ej i ??czenie tego ze stosowaniem broni palnej. Natomiast styl europejski (european style), to gra w taki sposób, jak w typow? strzelanin?, czyli u?ywanie broni palnej, a broni bia?ej, jak katana, miecz lub sztylet tylko w kryzysowych sytuacjach, albo w zwartym starciu z bliska. Dodatkowo w grze zaimplikowano specjalne mo?liwo?ci dodatkowych combosów, za których pomoc? mo?emy np. podrzuci? gracza mieczem w powietrze, nast?pnie skoczy? do niego, ciachn?? go znów mieczem, a nast?pnie strzeli? do niego z karabinu szturmowego albo strzelby (czyli tzw. shutguna).

Grafika, dynamika oraz muzyka w grze s? ?wietne i stoj? naprawd? na wysokim poziomie. Grafika w grze jest w pe?ni 3D, a widok gracza jest to tzw. widok "zza pleców. Czyli mo?na powiedzie?, i? jest to gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, czy te? gra akcji strzelanina TPP (Third Person Perspective Shooter). Z uwagi na wiele elementów, które mo?na spotka? w grze, to trudno j? jednoznacznie zaklasyfikowa? do gatunku MMOS (Massive Multiplayer Online Third Person Perspective Shooter), czy te? strzelanka TPP.

Grafika jest ciekawa, ?adnie wykonane postacie, plansze gry (przestrzenie, pomieszczenia itd) jak równie? bardzo interesuj?ce efekty specjalne. Gra przypomina czasem s?ynny film Matrix, bowiem podobnie jak w Matrixie, tak?e i tutaj gracze biegaj? po ?cianach, czy te? wykonuj? inne, w rzeczywisto?ci niemo?liwe do wykonania akrobacje - podobnie sprawa ma si? z niektórymi akrobatycznymi ciosami i technikami gry, o których wspomnieli?my ju? powy?ej. Do tego wszystkiego w g?o?nikach (b?d? s?uchawkach - w zale?no?ci od tego, za pomoc? jakiego urz?dzenia wydobywa si? d?wi?k gracza) s?ycha? dynamiczn?, zach?caj?c? do gry, pobudzaj?c? muzyk?, mi?a dla ucha i ?wietnie wkomponowan? w klimat gry.

W grze znale?? te? mo?na elementy typowe dla gier MMO oraz gier RPG (jRPG), jak równie? MMORPG. I tak gracz ma mo?liwo?? zakupu ubrania, dostosowania tym samym jego stylu, by by? jak najbardziej ciesz?cy oko, jak równie? inne elementy temu podobne. Do gry dodano równie? questy, które gracze mog? wykonywa?, by dostawa? EXP - czyli tzw. experience points. Po zdobyciu okre?lonej ich ilo?ci gracz zdobywa kolejny poziom do?wiadczenia. W grze wyst?puj? równie? pieni?dze, które gracz zdobywa za wygrywanie kolejnych star? z innymi graczami online, czy te? przechodzeniu zwyci?sko z zada?, misji (questów). Za zdobyte pieni?dze mo?na zakupi? now? bro?, czy te? ubranie. S? dodane tak?e inne przedmioty.

Podsumowuj?c Gunz: The Duel to ?wietna gra akcji, z perspektywy trzeciej osoby, ??cz?ca w sobie strzelanin?, bijatyk?, gr? walki, jak równie? elementy RPG oraz MMO. Zdecydowanie polecamy j? wszystkim fanom gier akcji, strzelanin, gier TPP, dynamicznych gier, czy te? gier typu MMO. Gra Gunz The Duel do pobrania za darmo, Darmowa gra Gunz The Duel download do ?ci?gni?cia w naszym serwisie RGAMEZ.

_COPYRIGHT Gry, Gry Download, Gry do sciagniecia, Gry do pobrania, Pelne Wersje Gier, Gry za Free, Gry za Darmo, Download, Gry, Games, Full Games, Gry Komputerowe, Gry PC, PC Games, Computer Games _COPYRIGHT2

_PUBLISHEDON: 2011-10-13 (1516 odsłon)

[ Wróć ]


Polecamy: Hipnoza regresyjna - Skiny do Minecraft
Copyright © 2006 - 2021 RGAMEZ All Rights Reserved