Gry do pobrania, gry download, pelne wersje gier, gry za free, gry do sciagniecia - logo serwisu RGAMEZ.pl


.: Menu
. Strona G?ówna
. Pe?ne Wersje Gier
. Gry Online

.: Gry
. Gry Akcji
. Gry Strzelaniny FPS
. Gry MMORPG/RPG
. Gry Strzelaniny Inne
. Gry Zr?czno?ciówki
. Gry Strategiczne
. Gry Taktyczne
. Gry Bijatyki
. Gry Platformówki
. Gry Wy?cigowe
. Gry Symulatory
. Gry Przygodówki
. Gry Logiczne/Inne
. Gry Online Flash

.: Statystyki
Wszystkich plików: 80
Wszystkich kategorii: 14
Pobrań: 918932


 Najnowsze pliki 
 1: Flappy Bird
[Dodane: 17-May-2014]

 2: Slender: The Eight Pages
[Dodane: 03-Oct-2013]

 3: World of Tanks
[Dodane: 22-Mar-2013]

 4: The Suffering
[Dodane: 04-Jul-2012]

 5: Diablo 3
[Dodane: 01-Jul-2012]

 6: Serwer Minecraft
[Dodane: 23-May-2012]

 7: GTA Grand Theft Auto London 1969
[Dodane: 26-Mar-2012]

 8: Far Cry
[Dodane: 25-Mar-2012]

 9: Postal 2 Share The Pain Multiplayer
[Dodane: 24-Mar-2012]

 10: League of Legends
[Dodane: 24-Mar-2012]


 Zaktualizowane 

 Najpopularniejsze 
 1: Counter Strike 1.6
[Pobrane: 51361 razy]

 2: Mortal Kombat 4
[Pobrane: 51183 razy]

 3: Trackmania Nations
[Pobrane: 50061 razy]

 4: Jazz Jackrabbit 2
[Pobrane: 47897 razy]

 5: Drift City
[Pobrane: 38635 razy]

 6: Enemy Territory
[Pobrane: 35402 razy]

 7: Desert Combat
[Pobrane: 33490 razy]

 8: GTA - Grand Theft Auto
[Pobrane: 32705 razy]

 9: Dave Mirra Freestyle BMX
[Pobrane: 30089 razy]

 10: Mario Forever
[Pobrane: 27323 razy]


Gry, Gry Download, Gry do sciagniecia, Gry do pobrania, Pelne Wersje Gier, Gry za Free, Gry za Darmo, Download, Gry, Games, Full Games, Gry Komputerowe, Gry PC, PC Games, Computer Games
Downloadów.: Inne
. Bramka SMS
. Bramka E-mail
. Bramka Gadu-Gadu
. Bramka Tlen

. Pogoda
. Kursy Walut
. Wiadomosci
. Wyniki LOTTO
. EURO 2012

. Recenzje gier
. Gry artyku?y

.: Serwis
. Redakcja
. Copyright

. Toplista
. Archiwum
. Zawarto??
. Mapa Serwisu 
Gra komputerowa - definicja
Definicja gry komputerowej, gry konsolowej, gry video
Gra komputerowa - czyli definicja gry komputerowej, konsolowej, gry video
Gra komputerowa jest programem komputerowym, który w swoim zamierzeniu s?u?y do celów rozrywkowych lub te? edukacyjnych. Innym okre?leniem, jakie popularnie jest stosowane, jest to okre?lenie: gra wideo. Gra wideo praktycznie odnosi si? zarówno do gier, w które gra si? na komputerach osobistych (komputery PC), jak równie? chodzi o gry uruchamiane na specjalnie do tego skonstruowanych konsolach lub te? automatach do gier. Najcz??ciej, a w?a?ciwie zazwyczaj w grach okre?lony jest cel lub te? zasady gry. Aczkolwiek w przypadku gier bardziej otwartych grach ma dosy? du?? dowolno??, je?li chodzi o dzia?anie i mo?liwo?ci. Czasem te? bywa tak, ?e gra nie posiada okre?lonego, narzuconego celu lub te? to gra? decyduje o tym, co jest celem gry i jaki jest jej cel. Zarówno gry komputerowe, jak i gry wideo ogólnie mo?na te? nazywa? rozrywk? interaktywn?, przy czym rozrywka interaktywna to poj?cie nieco szersze. Kolejnym poj?ciem stosowanym w okre?leniu tego typu gier jest te? okre?lenie: gra pecetowa. ?atwo si? tutaj domy?li?, i? chodzi o gr? komputerow?, bowiem PC - to w ko?cu komputer. Przy czym gra wideo (tudzie? gra video) jest poj?ciem szerokim, odnosz?cym si? zarówno do gier komputerowych, konslowych, jak i gier stworzonych na telefony komórkowe, palmtopy, specjalne, zaawansowane kalkulatory, a nawet specjalnie do tego stworzone urz?dzenia z jedn? lub kilkoma grami do grania.

Gatunki gier komputerowych - czyli rodzaje i sposoby wirtualnej rozrywki
Podobnie, jak i wi?kszo??, spo?ród innych mediów, tak i gry komputerowe mog? zosta? podzielone na kategorie, które bazowa? mog? na mechanice gry, celu, atmosferze jak równie? i wielu innych czynnikach o tym decyduj?cych. Zazwyczaj gry s? ?atwiejsze do skategoryzowania i podzielenie na poszczególne kategorie, ni? chocia?by filmy czy ksi??ki. Ma na to wp?yw relatywnie krótka ich historia, jak równie? ograniczenia techniczne, czy te? skomercjalizowany rynek japo?ski jak równie? ameryka?ski.
Najpopularniejsze gatunki gier:
Najcz??ciej spotykane gatunki gier to: Gry akcji, czyli action games, strzelaniny, gry fabularne, czyli role-playing games, RPG, cRPG, jRPG, oraz massive multiplayer online games, MMORPG, gry online, czyli online games i MMO (massive multiplayer online games), przygodówki, gry zr?czno?ciowe, zr?czno?ciówki, czyli skill based games, strzelaniny z widokiem z perspektywy pierwszej osoby - first person perspective shootery oraz strzelaniny z widokiem z trzeciej osoby, czyli - third person perspective shootery, skradanki - czyli stealth action, wy?cigi, wy?ciowe - racery, gry sportowe, gry logiczne, taktyczne - tactical lub tactical action, jak te? gry srategiczne, czyli strategie czasu rzeczywistego - real time strategy - RTS oraz strategie turowe, na koniec warto wspomnie? o grach przegl?darkowych games via web.
Wiele, spo?ród gatunków gier, dost?pnych obecnie na rynku jest kombinacj? dwóch lub wi?kszej ilo?ci gatunków. Cz?sto takie dzia?anie jest spotykane w grach z gatunku RPG.

Gry wieloosobowa - czyli na temat rozrywki multiplayer
Gry komputerowe s? nie tylko rozrywk? dla jednej osoby, ale równie? mog? by?, a nawet cz?sto s? do?wiadczeniem towarzyskim. Dlatego te? od dawna istniej? równie? gry nie tylko jednoosobowe, czyli single player, ale równie? powstaj? i coraz bardziej popularne staj? si? gry wieloosobowe - czyli multiplayer. W gry wieloosobowe mo?na gra? na ró?ne sposoby i tak te? mo?e je zakategoryzowa?. Pierwsze, to gry wieloosobowe online, gdzie gracze walcz? przeciwko sobie lub wspó?pracuj? przez internet, kolejne to gry, w których, aby uczestniczy? nale?y pod??czy? kilka kontrolerów, czy te? zamienia? si? miejscami. Najwi?cej mo?liwo?ci dotycz?cych z interakcj? z ogromn? ilo?ci? innych graczy nios? za sob? gry MMO - Massive Multiplayer Online. W tym przypadku gracz zazwyczaj w du?ym, wirtualnym ?wiecie gry mo?e styka? si? nawet z tysi?cami jednocze?nie graj?cymi na tym samym serwerze graczami.

_COPYRIGHT Gry, Gry Download, Gry do sciagniecia, Gry do pobrania, Pelne Wersje Gier, Gry za Free, Gry za Darmo, Download, Gry, Games, Full Games, Gry Komputerowe, Gry PC, PC Games, Computer Games _COPYRIGHT2

_PUBLISHEDON: 2011-03-18 (2779 odsłon)

[ Wróć ]


Polecamy: Hipnoza regresyjna - Skiny do Minecraft
Copyright © 2006 - 2021 RGAMEZ All Rights Reserved