Gry do pobrania, gry download, pelne wersje gier, gry za free, gry do sciagniecia - logo serwisu RGAMEZ.pl


.: Menu
. Strona G?ówna
. Pe?ne Wersje Gier
. Gry Online

.: Gry
. Gry Akcji
. Gry Strzelaniny FPS
. Gry MMORPG/RPG
. Gry Strzelaniny Inne
. Gry Zr?czno?ciówki
. Gry Strategiczne
. Gry Taktyczne
. Gry Bijatyki
. Gry Platformówki
. Gry Wy?cigowe
. Gry Symulatory
. Gry Przygodówki
. Gry Logiczne/Inne
. Gry Online Flash

.: Statystyki
Wszystkich plików: 80
Wszystkich kategorii: 14
Pobrań: 922280


 Najnowsze pliki 
 1: Flappy Bird
[Dodane: 17-May-2014]

 2: Slender: The Eight Pages
[Dodane: 03-Oct-2013]

 3: World of Tanks
[Dodane: 22-Mar-2013]

 4: The Suffering
[Dodane: 04-Jul-2012]

 5: Diablo 3
[Dodane: 01-Jul-2012]

 6: Serwer Minecraft
[Dodane: 23-May-2012]

 7: GTA Grand Theft Auto London 1969
[Dodane: 26-Mar-2012]

 8: Far Cry
[Dodane: 25-Mar-2012]

 9: Postal 2 Share The Pain Multiplayer
[Dodane: 24-Mar-2012]

 10: League of Legends
[Dodane: 24-Mar-2012]


 Zaktualizowane 

 Najpopularniejsze 
 1: Counter Strike 1.6
[Pobrane: 51400 razy]

 2: Mortal Kombat 4
[Pobrane: 51225 razy]

 3: Trackmania Nations
[Pobrane: 50106 razy]

 4: Jazz Jackrabbit 2
[Pobrane: 47936 razy]

 5: Drift City
[Pobrane: 38683 razy]

 6: Enemy Territory
[Pobrane: 35452 razy]

 7: Desert Combat
[Pobrane: 33556 razy]

 8: GTA - Grand Theft Auto
[Pobrane: 32748 razy]

 9: Dave Mirra Freestyle BMX
[Pobrane: 30127 razy]

 10: Mario Forever
[Pobrane: 27419 razy]


Gry, Gry Download, Gry do sciagniecia, Gry do pobrania, Pelne Wersje Gier, Gry za Free, Gry za Darmo, Download, Gry, Games, Full Games, Gry Komputerowe, Gry PC, PC Games, Computer Games
Downloadów.: Inne
. Bramka SMS
. Bramka E-mail
. Bramka Gadu-Gadu
. Bramka Tlen

. Pogoda
. Kursy Walut
. Wiadomosci
. Wyniki LOTTO
. EURO 2012

. Recenzje gier
. Gry artyku?y

.: Serwis
. Redakcja
. Copyright

. Toplista
. Archiwum
. Zawarto??
. Mapa Serwisu 
Metin 2
Metin 2 to kolejna gra z gatunku MMORPG dostêpnych za darmo


Metin 2 MMORPG MMO RPG gry darmowe po pobrania gry akcji gry sieciowe gry online

Metin 2 darmowe gry za free - gry do pobrania - gry MMORPG do ?ci?gni?cia, gry MMO do pobrania - Metin 2 download

Ocena gry:
7/10

Wersja j?zykowa:
angielska wersja j?zykowa darmowej gry download - Metin 2 - gra za free gry do pobrania za darmo gry do ?ci?gni?cia darmowe


Gry MMO, gry MMORPG, gry akcji, gry online, RPG, RPG online game, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game


Wymagania sprz?towe:
Procesor: Pentium 4 1.5 GHz
RAM: 256 MB
Karta graficzna: 32 MB - GeForce 3 Ti200 lub lepsza
Dysk twardy: HDD: 530 MB
System operacyjny: Windows XP


Download gry:
Pobierz gr? Metin 2

Producent: SilverBirch Studios
Wydawca: Gameforge 4D
Dystrybutor PL: Gameforge 4D
Premiera ?wiatowa: 27 lipca 2007
Premiera PL: 27 wrze?nia 2007

Tryb gry: massive multiplayer online
Tryb multiplayer: internet
Wymagania wiekowe: brak ogranicze?
Licencja: Freeware


Metin 2, to kolejna gra, z serii darmowych gier MMORPG, nie wymagaj?cych p?acenia abonamentu. Gra oferuje graczowi wiele ze standardowych rozwi?za? i pomys?ów dost?pnych w tego typu produkcjach. Aczkolwiek owe standardowe rozwi?zania zosta?y dopracowane niektórymi, oryginalnymi, ciekawymi pomys?ami. Dopracowano chocia?by zr?czno?ciowy model walki, podobnych do niektórych gier akcji.

Akcja gry osadzona jest w orientalnych realiach fantasy dalekiego, staro?ytnego wschodu, ??cz?cych orientalny mistycyzm z magi? fantasy, cz?sto zreszt? spotykanych zreszt? w tego typu produkcjach.

Gracz do wyboru posiada cztery g?ówne klasy postaci. Wojownik, który jest silny i odporny. Wojownik mo?e specjalizowa? si? zarówno w ofensywie - klasa Arahan, jak równie? mo?e przyj?? posta? defensywn? - klasa Partisan. Assasin, to szybki, ?miertelny dla wrogów zabójca, który to mo?e walczy? zarówno z przeciwnikiem w zwarciu i wtedy otrzymuje posta? klasy Assasin, jak równie? z odleg?o?ci i staje si? wtedy Archerem. Sura posiada demoniczne sk?onno?ci niszczenia swoj? moc?, któr? to mo?e wykorzysta? do walki wr?cz, jako Mirage, jak równie? zwi?kszy? swój potencja? mocy magicznej, jako klasa Black Magic. Na koniec mamy klas? Mage, który to, jako magik i czarodziej dysponuje ca?ym wachlarzem mocy magicznych, które to mo?e wykorzystywa? zarówno do zakl?? wspieraj?cych - Lightning, jak i niszcz?cych przeciwnika - Dragon. Co ciekawe, ka?da z profesji specjalnych oferuje graczowi zupe?nie ró?ny zestaw zdolno?ci i umiej?tno?ci specjalnych, które to s? niedost?pne dla innych specjalizacji, nawet w obr?bie tej samej klasy g?ównej. ?atwo przy tym zauwa?y?, i? dodatkowo to zwi?ksza mo?liwo?ci kombinacji ró?nych typów mo?liwych postaci do stworzenia. Ju? w pi?tym poziomie do?wiadczenia mo?emy wybra? dalszy rozwój naszej postaci. Przed jej stworzeniem wybieramy, p?e?, wygl?d, atrybuty fizyczne oraz paski umiej?tno?ci, takie, jak si??, wytrzyma?o?? oraz zr?czno??, inteligencja. Oczywi?cie wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów (leveli) zwi?ksz si? liczba punktów umiej?tno?ci oraz punktów skillów, które to mo?emy wykorzystywa? do rozwoju naszego bohatera, dodaj?ce je do w/w statystyk oraz umiej?tno?ci.

Jak to w tego typu grach, czyli MMORPG-ach (i w RPG-ach ogó?em) bywa, rozrywka przede wszystkich polega na zabijaniu, unicestwianiu hord przeciwników, którymi s? zazwyczaj b??kaj?ce si? po ?wiecie Metina 2 zwierz?ta i potwory, czyli tzw. moby. Na szcz??cie dla gracza, mo?e on eliminowa? przeciwników, u?ywaj?c do tego kombinacji postaci, czyli tzw. combosów, rodem z gier akcji z elementami RPG. Takie rozwi?zanie jest szczególnie przydatne, albowiem dzi?ki temu mo?emy, jako gracze, znacznie szybciej i sprawniej eliminowa? przeciwników, podnosi? swój poziom do?wiadczenia, a tym samym stawa? si? coraz pot??niejszym graczem. Jednak?e gra nie polega tylko na expieniu na wsz?dobylskich, pa??taj?cych si? wsz?dzie mobach. Gracz ma te? do wyboru wiele questów/misji, które to mo?e wykonywa? w zamian z EXP, pieni?dze lub itemy.

Wraz z graniem, zdobywaniem coraz wy?szego poziomu do?wiadczenia, jako gracze uzyskujemy równie? dost?p do coraz lepszych broni, pancerzy i reszty or??a w naszym ekwipunku. W pewnym momencie mo?emy za?o?y? swoj? gildi? lub te? do??czy? do ju? istniej?cej. Najlepsze, spo?ród gildii mog? wykupi? na w?asno?? kawa?ek ziemi, na którym mo?na wybudowa? naprawd? okaza?y dom dla swoich gildiowiczów. Domy gildiowe pe?n? rol? nie tylko majestatycznego wygl?du, lecz równie? funkcje u?ytkowe. Np. mo?na do nich dokupi? pic hutniczy, umo?liwiaj?cy graczom przetapianie rudy oraz innych materia?ów rzemie?lniczych. Ca?y nasz wysi?ek i to, co robimy jest oczywi?cie po to, by pokona? cz?onków dwóch przeciwnych nacji i maj?ce na celu stworzenie supernacji nad terenami kontynentu gry.

_COPYRIGHT Gry, Gry Download, Gry do sciagniecia, Gry do pobrania, Pelne Wersje Gier, Gry za Free, Gry za Darmo, Download, Gry, Games, Full Games, Gry Komputerowe, Gry PC, PC Games, Computer Games _COPYRIGHT2

_PUBLISHEDON: 2011-03-02 (1535 odsłon)

[ Wróć ]


Polecamy: Hipnoza regresyjna - Skiny do Minecraft
Copyright © 2006 - 2021 RGAMEZ All Rights Reserved